top of page
Om mig

I mit terapeutiske arbejde er mit mål at tilpasse forløbet dine behov og ønsker ved at bruge en eklektisk tilgang, hvilket betyder, at jeg trækker på viden fra forskellige teorier og metoder. I vores samarbejde vil der løbende være en evaluering med henblik på eventuel justering og sikring af, at du oplever udbytte af terapien. 

IMG_5411©TINA_BJØRN_PHOTOGRAPHY.jpg

Jeg er uddannet i 2005 fra Psykoterapeutisk Institut Århus, som er godkendt og evalueret på baggrund af vejledende kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser, som blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet i 2005. 

Jeg har taget den terapeutiske overbygning Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ved Kognitiv Terapi Center Århus. ACT bygger på klassiske kognitive behandlingsformer og mindfullness.
Fra Ledelsesakademiet Århus, er jeg uddannet indenfor Human Ressource og uddannet socialrådgiver fra VIA university college.

Erfaring

Siden 2005 har jeg haft egen praksis.

De mange års terapeutiske arbejde har blandt andet givet mig en viden om og erfaring i følgende temaer: 

 

 • livet efter traumatiske hændelser, samt samtaler med pårørende

 • seksuelle krænkelser

 • manglende livslyst

 • stress

 • sorg

 • angst

 • eksamensangst

 • misbrug

 • spiseforstyrrelse

 • parforholdet

 • fysisk og/eller psykisk vold

Gennem en længere årrække har jeg været tilknyttet Christine Centeret og Foreningen Hjælp Voldsofre som ekstern terapeut. Christine Centreret var et tilbud til mennesker, der har været udsat for incest og/eller seksuelle overgreb. Foreningen Hjælp Voldsofre tilbyder, at hjælpe og rådgive ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Jeg har ligeledes haft ansættelse inden for misbrug- og familiebehandling.  Jeg har afholdt foredrag, undervisningsforløb, superviseret psykologer/terapeuter og ansatte ved kommuner og lavet coachingforløb indenfor karriereudvikling og lederskab. Jeg modtager løbende supervision af psykologer.

 

I 2012 afholdt jeg sammen med psykolog Lene Kirkegaard et undervisningsforløb, som var målrettet pårørende til personer, der har været udsat for traumatiske hændelser. Dette udmundede i en rapport, som kan rekvireres hos Foreningen Hjælp Voldsofre.

Etik

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, og kan derfor bruge titlen MPF, hvilket er et kvalitetsstempel og en garanti på, at jeg lever op til en række kriterier både om uddannelse og erfaring. Jeg har tavshedspligt og følger naturligvis de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening. Du kan læse reglerne her

bottom of page