top of page
Om mig
Psykoterapeut MPF* Henriette Egeholm Aarhus

Metodiske tilgange
 

Jeg tilpasser terapiforløbet efter dine behov og ønsker ved at anvende en eklektisk tilgang. Dette betyder, at jeg trækker på forskellige teoretiske og

metodiske tilgange for at støtte dig i at opnå større selvindsigt og finde strategier til at håndtere udfordringer, så du skaber forandring og øget trivsel i dit liv.

Med min 4-årige uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi fokuserer jeg på dine følelser, kropslige fornemmelser, samt relationelle oplevelser, som gør, at jeg kan hjælpe dig med at forstå og dermed ændre uhensigtsmæssige mønstre og reaktioner.

I terapien anvendes elementer fra Acceptence and Commitment Therapy, som er en metode indenfor den tredje bølge af kognitiv adfærdsterapi. I terapien er der fokus på at forstå de underliggende årsager til følelsesmæssig lidelse, at identificerer kritiske og selvkritiske tanke- og adfærdsmønstre. Terapien kan hjælpe dig til at opnå følelsesmæssige balance, reducere negative- og selvnedvurderende tanker, øge dit selvværd og leve mere nærværende i overensstemmelse med dine værdier og mål. Målet er, at du opnår en ikke-dømmende holdning over for dine indre oplevelser. 

I vores samarbejde vil der løbende være en evaluering for at tilpasse terapien og sikre, at den opleves meningsfuld og hjælpsom. For at sikre, at jeg kan tilbyde dig den bedste hjælp og støtte, holder jeg mig fagligt opdateret gennem kurser og supervision.

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet i 2005 fra Psykoterapeutisk Institut, Aarhus. Instituttet er godkendt og evalueret af Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet, baseret på vejledende kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser. 

Derud over er jeg uddannet socialrådgiver fra VIA University i Aarhus og har en kandidatgrad i Socialt Arbejde fra Aalborg Universitet. I forbindelse med min kandidatuddannelse har jeg fordybet mig i unges mistrivsel, samt skrevet speciale om gymnasieelevers mistrivsel med fokus på skam, konkurrence-, præstations- og tidspres. Jeg er også uddannet inden for Human Ressource fra Erhvervsakademi Aarhus.

I 2024 - 2025 glæder jeg mit til at følge forskningsmoduler i kvalitative og kvantitativ forskningsmetoder inden for psykoterapi, da det gensidige samspil mellem praksisbaseret forskning og forskningsbaseret praksis er vigtigt for forsat udvikling af faglighed.

Gennem en længere årrække har jeg arbejdet som ekstern terapeut hos Christine Centret og Foreningen Hjælp Voldsofre.
Christine Centret var et tilbud til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Foreningen Hjælp Voldsofre tilbyder hjælp og rådgivning til ofre og pårørende efter en forbrydelse, især personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Jeg har også haft ansættelse inden for misbrugs- og familiebehandling, jeg har holdt foredrag, undervist, samt superviseret psykologer/terapeuter og ansatte ved kommuner. Desuden har jeg afholdt coaching forløb inden for karriereudvikling og lederskab.

De mange års terapeutiske arbejde har givet mig viden og erfaring indenfor følgende temaer:

 • Mistrivsel i forbindelse med studie: eksamens- og præstationsangst, mindreværdsfølelse, stress, samt manglende overskud og udmattelse

 • Stresshåndtering og work-life balance

 • Depression og nedtrykthed

 • Vrede og aggression

 • Forskellige angstlidelser

 • Lavt selvværd

 • Sorg og sorgreaktioner

 • Forbrug af rusmidler

 • Parforholdet og familieproblemer

 • Fysisk og/eller psykisk vold

 • Omsorgssvigt og misbrug fra barndommen​

 • Seksuelle overgreb

 • Livet efter traumatiske hændelser, samt samtaler med pårørende

Etik

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og kan derfor bruge titlen MPF, hvilket er et kvalitetsstempel og en garanti for at jeg lever op til en række kriterier, både om uddannelse og erfaring. Jeg har tavshedspligt og følger de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening. Du kan læse reglerne her

bottom of page