top of page
Interieur & design
Individuel terapi

Ingen mennesker kommer gennem livet uden at opleve begivenheder, som medfører sorg, krise eller følelsen af afmagt og meningsløshed.

Terapi er en livsinvestering

Vi forandrer og udvikler os gennem hele livet i et komplekst samspil mellem vores indre, vores relationer og den ydre verden. Det er en naturlig og livslang proces.

 

Det er forskelligt, hvordan vi reagerer på disse livsomstændigheder. Måske du oplever en periode, hvor det ikke længere er tilstrækkeligt at tale med venner og familie om problemstillingerne, som du står overfor. 

Tema i terapi er, hvad der har betydning for dig

Det kan for eksempel være:​

 • Sorg

 • Angst

 • Stress

 • Tristhed

 • Større forandring i dit liv

 • Fysisk og/eller psykisk vold

 • Seksuelle grænseoverskridelser

Angst

få kontrol over din angst

Angst er som udgangspunkt en naturlig følelse, der fortæller, hvornår vi skal være på vagt.

Bliver angsten for dominerende, begrænser den vores livsudfoldelse.

Angst kan være en stærk og pinefuld følelse.

Mange oplever uro i kroppen, anspændthed, hjertebanken, øget svedproduktion, rysten, svært ved at trække vejret og nogle oplever kvælnings-fornemmelser.

 

Der kan være mange årsager til, at man oplever angst; men der er gode resultater med behandling af angst.

 

I terapien er fokus på årsagerne til angsten, at få den bearbejdet på et rationelt plan, således at det bliver muligt at udvikle hensigtsmæssige strategier til at håndtere angsten og begrænse dens indflydelse på dit liv.

Stress

lyt til din krop

Flere og flere almindelige sunde og raske mennesker rammes af stress.

 

Når vi som menneske bliver udsat for påvirkninger, krav, udfordringer eller forandringer, der opleves som en belastning, opstår der en ubalance både fysisk og psykisk.

 

Den udløsende faktor til stress kan være situationsbestemt, det kan være i forbindelse med alvorlig sygdom, skilsmisse, dødsfald eller i forbindelse med situationer, hvor man skal præstere.

 

Det er ikke altid enkeltstående oplevelser, der udløser stress; det kan også være summen af livsomstændigheder.

 

Symptomer på stress er ofte irritabilitet, rastløshed, koncentrationsbesvær, svært ved at overskue og udføre daglige opgaver, svært ved at huske, planlægge og strukturere.

 

Dårlig samvittighed over at man ikke kan leve op til forventningerne, hvilket ofte resulterer i en følelse af mindreværd. Dette kan føre til søvnforstyrrelser, ændringer i spisevaner, hovedpine, muskelspændinger, uro i kroppen og hjertebanken.

 

Et samtale forløb hjælper dig med identifikation af problemstillingerne, hvordan du kan reducere stressfaktorernes indvirkning samt give dig nye handlemuligheder til at reducere stressniveauet.

Angst
Stress
Sorg

Modløshed

en følelse af magtesløshed

Følelser som tristhed, magtesløshed eller meningstab kan kan være smertelige. Måske kan man ikke finde en enkeltstående rationel forklaring på følelserne, hvilket kan have en selvforstærkende effekt. Måske det handler om summen af livsomstændigheder, hvilket kan virke så overvældene, at man ikke ved, hvor man skal starte. 

 

Symptombilledet kan være manglende energi, handlekraft og ikke længere at have lyst til ting, som man ellers plejer at glæde sig over. En generel følelsen af utilfredshed med tilværelsen og en manglende forståelse for egne reaktioner.

 

I en sådan periode opstår en naturlig følelse af ensomhed ofte. Måske på grund af manglende overskud til socialt samvær og aktiviteter. Måske fordi det samtidigt kan virke uoverskueligt og vanskeligt at formidle, hvordan man har det og hvorfor. 

Terapiens mål er, at du får en forståelse for din følelsesmæssige tilstand og derigennem kan skabe potentielle forandringer. 

Livsforandringer

de store livsændringer

Når man går alene med tanker om større livsændring kan det virke uoverskueligt. Hvor skal man  begynde, og hvilke konsekvenser vil  forandringerne potentielt have fremadrettet?

 

Følelsen af manglende overblik kan medføre en følelse af frustration, magtesløshed og nedsat energiniveau.

 

Samtalens formål er, at du får indsigt i og overblik over dine grundlæggende værdier. Om der er overensstemmelse mellem dine værdier og måden, hvorpå du lever dit liv.  

 

Se også under coaching

Tristhed

Sorg

tilpasning til tabet 

Gennem livet kommer vi alle ud for svære perioder af den ene eller anden årsag. Sorg har mange udtryk og der er mange former for tab i et menneskeliv og derfor mangfoldige reaktioner på at miste. 

 

Denne smertefulde side af livet kan virke uoverskuelig; og det kan være vanskeligt at komme gennem dagligdagen.

 

Ting, man tidligere har haft lyst til kan miste deres betydning, tankerne kan køre i ring, og hverdagen kan opleves som en udfordring.  

 

Nogle oplever, at de ikke længere kan genkende sig selv og deres egne reaktioner, hvilket kan virke skræmmende.

 

Terapiens sigte er at støtte dig gennem en dynamisk tilpasning til tabet.  

Stearinlys og planter
Livsforandringer
Hvide planter

Seksuelle krænkelser

du er ikke alene

Har man været udsat for seksuelle krænkelser eller incest, kan det have voldsomme konsekvenser, der rækker langt op i voksenlivet. Der kan være mange senfølger efter at have været udsat for seksuelle krænkelser f.eks.:​

 • følelse af ensomhed

 • oplevelse af at være anderledes

 • ambivalente følelser i forhold til relationer

 • grænseproblematikker

 • Selvdestruktiv adfærd

 • invaderende erindringer

 • vanskeligheder i forbindelse med seksuelt samvær

 • følelser af skyld og skam

Seksuelle krænkelser
bottom of page