top of page
Psykoterapeut MPF* Henriette Egeholm Aarhus
Individuel terapi

I løbet af vores liv vil vi uundgåeligt stå overfor en række begivenheder, der kan medføre sorg, krise, eller følelser af afmagt og meningsløshed. Disse emotionelle udfordringer er en naturlig del af den menneskelige eksistens, og de kan have dybtgående indvirkning på vores velbefindende og mentale tilstand.

 

Det er vigtigt at erkende, at disse følelser er ægte og berettigede, og fortjener omsorg, empati og nænsomhed.

Vi forandrer og udvikler os gennem hele livet i et komplekst samspil mellem vores indre, vores relationer og den ydre verden. Det er en naturlig og livslang proces.

Det er forskelligt, hvordan vi reagerer på disse livsomstændigheder. Måske du oplever en periode, hvor det ikke længere er tilstrækkeligt at tale med venner og familie om udfordringerne, som du står over for.

Tema i terapi er, hvad der har betydning for dig

Det kan for eksempel være:​

 • Depression og nedtrykthed

 • Vrede og aggression

 • Angst

 • Lavt selvværd

 • Sorg og sorgreaktioner

 • Rusmiddelsproblemer

 • Parforholdet og familieproblemer

 • Fysisk og/eller psykisk vold

 • Livet i et fysisk eller psykisk voldeligt parforhold

 • Omsorgssvigt og misbrug fra barndommen

 • Seksuelle overgreb

 • Livet efter traumatiske hændelser

Angst

få kontrol over din angst

Gennem terapi vil du lære at forstå og håndtere din angst på en konstruktiv måde. Husk, at du ikke er alene, og der er hjælp at få for at komme igennem dette.

Angst er en naturlig følelse, der advarer os om potentielle farer, men den kan også overtage vores liv og begrænse vores muligheder.  Denne pinefulde følelse kan medføre fysisk stress som uro, anspændthed, hjertebanken, øget svedproduktion, rysten, åndenød og kvælningsfornemmelser.

Angsten kan have mange forskellige ansigter, så det er vigtigt at forstå dine specifikke symptomer og hvordan angsten påvirker din livskvalitet. For eksempel kan socialangst opstå i forbindelse med interaktioner med andre mennesker. Det kan være samtaler med fremmede, gruppesituationer, offentlige taler eller generelt enhver situation, hvor du føler dig vurderet eller observeret af andre. Det er angsten for at blive kritiseret eller vurderet negativt af andre, som kan føre til, at du undgår sociale situationer for ikke at opleve det fysiske og mentale ubehag, der kan opstå.

Præstationsangst er en fælles følelse for mange mennesker, især når det kommer til opgaver eller præstationer på arbejdet. Denne form for angst kan begrænse din evne til at præstere optimalt, og ubehaget kan føre til at du undgår at være centrum for opmærksomhed.

Der er mange årsager til at angst kan opstå, men heldigvis er der hjælp at få gennem terapi.

 

I terapien fokuseres på at identificere årsagerne til angsten og bearbejde dem på et rationelt plan.

 

Målet er, at du udvikler hensigtsmæssige strategier til at håndtere angsten og minimere dens indvirkning på dit liv.

Stress

lyt til din krop

Stress er noget, som flere og flere sunde og raske mennesker oplever i dag. Stress kan opstå, når vi bliver mødt med krav, udfordringer eller forandringer, der virker overvældende, og vi over en længere periode føler, at vi ikke kan finde en løsning. 

Der er forskellig årsager til stress, og det kan variere fra person til person. Det kan være ting som alvorlig sygdom, skilsmisse, dødsfald, fyring eller situationer, hvor der er et stort pres for at præstere. Oftest er det ikke blot en enkelt begivenhed der udløser stress, men derimod summen af mange omstændigheder i vores liv.

Stress kan have både fysiske og psykiske symptomer. Det kan være irritabilitet, rastløshed, hovedpine, mavesmerter, hjertebanken, tankemylder, problemer med opmærksomhed og koncentration, angst og ændringer i spisevaner.

 

Når vi ikke føler, at vi lever op til vores egne eller andres forventninger, kan det give os dårlig samvittighed, selvbebrejdelser og følelse af mindreværd. Alt dette kan resultere i en følelse af afmagt.

Hvis du oplever stress, kan et terapeutisk forløb være gavnligt for dig. Det hjælper dig med at forstå årsagerne bag din stress, lærer dig at håndtere negative tankemønstre, samt giver dig metoder til bedre tidsstyring og planlægning.

Du får hjælp til at klarlægge dine værdiger, samt finde meningsfulde aktiviteter, der bringer glæder ind i dit liv.

 

Formålet er at støtte dig, så du kommer tilbage til en tilstand af balance og trivsel.

 

Det er vigtigt at være nænsom og omsorgsfuld over for dig selv, når du oplever stress.

Angst
Stress

Unges mistrivsel

Præstationspres, tidspres og eksamensangst

Gennem de seneste år er der sket en markant stigning i unges mistrivsel. Vi hører om unge der blandt andet klager over søvnbesvær, hovedpine og mavesmerter.

Om unge, der udtrykker oplevelse af at være stressede, modløse og kede af det, mens andre beretter om tab af mening med livet. Unge, der i en eller anden grad føler sig presset i uddannelsessystemet eller der er kollapset under presset.

 

Mange oplever et konkurrence-, præstationspres og tidspres, der giver et opskruet forventningspres. Der stilles mange krav til unge i dag, hvor de skal uddanne sig på kortest mulige tid, have et fritidsjob og være perfekte på alle af livets områder.

Denne præstationslogik kan starte en negativ spiral, hvor man ikke føler, at man har tid til at fordybe sig i pensum og opgaver.

 

En konsekvens kan være dårlig samvittighed, en frygt for at fejle og en frygt for ikke at blive optaget på drømmestudiet. Unge bliver udsat for et bombardement af valgmuligheder og for mange føles det uoverskueligt, at skulle træffe det rigtige uddannelsesvalg. Kan man ikke efterleve de mange krav og forventninger, kan skamfølelsen blive en tro følgesvend. Der kan blive tale om hemmeligholdelse, som kan medføre stress, angst, samt depression og dermed en høj grad af mistrivsel.

Terapi kan være en effektiv måde at opbygge selvværd og troen på egne evner. Det giver dig mulighed for at anerkende dine egne behov og etablere sunde grænser, for at undgå overbelastning.

 

I terapisessionerne vil du lære at udvikle en realistisk og sund selvopfattelse, som kan styrke dig i studiet og til eksamen. Du får værktøjer til at udvikle effektive strategier, herunder tidsstyring og teknikker til at opdele opgaver i mere overskuelige dele, samt opnå en øget grad af kontrol og mestering.

 

I samtalerne vil vi arbejde på at afdække dine grundlæggende værdier, identificere dine ønsker i forhold til fremtiden og udforske strategier til at nå dine personlige mål.

Psykoterapeut MPF* Henriette Egeholm Aarhus
Unges mistrivsel

Depression

en følelse af magtesløshed

Depression er forbundet med smertefulde følelser af tristhed, magtesløshed og meningstab. Disse følelser kan være svære at forklare rationelt og det kan være uklart, hvornår de dystre tanker begyndte.

Ofte skyldes det en kombination af forskellige livsomstændigheder, som kan virke overvældende og følelsen af en sort sky synes at overskygge ens humør og energi. Men det kan også ske, at depressionen pludselig og uventet begyndte inden for få dage.

En depression kan opstå som følge af belastende omstændigheder eller begivenheder. Det kan være skilsmisse, arbejdsløshed, tab af en nærtstående person eller en række af negative oplevelser inden for kort tid. Det kan også skyldes overdrevent pres eller urealistiske forventninger fra ens omgivelser, utrygge forhold under opvæksten, mobning eller problemer i familielivet eller parforholdet.

Du kan opleve, at livet føles tungt og uoverkommeligt. Din motivation til at socialisere falder og du mangler energi til at klare hverdagens opgaver. Dine tanker bliver negative og det er svært at koncentrere sig. Du kan opleve grådlabilitet, indre tomhed, håbløshed, tankemylder, søvnforstyrrelser, træthed, irritabilitet, skyldfølelse, lavt selvværd, selvbebrejdelser, samt ændringer i appetit og vægt.

En depression påvirker livskvaliteten og kan i nogle tilfælde være invaliderende. Det kan være svært at passe arbejde, studier og relationer. Har du en depression, kan du ikke bare tage dig sammen eller tænke mere positiv. Man grubler og bekymrer sig konstant, men finder ingen løsning. Tankerne kører i ring, og du oplever måske mere negativitet, angst og stress.

I terapien lærer du at forstå depressionen bedre, for at kunne håndtere den. Samtalerne fokuserer på din adfærd og på, hvad du tænker om dig selv og dine problemer. Du lærer metoder til at håndtere negative tankemønstre og udvikle nye hensigtsmæssige handlings- og problemløsningsstrategier, for at opnå bedre kontrol over depressionen.

Lavt selvværd

når du føler dig værdiløs

Lavt selvværd er en dyb følelse af manglende tillid og værdi overfor sig selv. Det kan have en betydelig indvirkning på ens evne til at opnå mål, etablere sunde relationer og generelt trives i livet. Der er flere faktorer, der kan være medvirkende til lavt selvværd.

 

Tidlige traumatiske eller negative oplevelser i barndommen, som misbrug, mobning eller at blive forladt, kan have en stor indvirkning på ens selvbillede. Gentagen negativ feedback fra forældre, lærere eller kammerater kan føre til, at man begynder at internalisere disse negative holdninger og dermed tvivle på sig selv.

 

Et andet aspekt, der kan bidrage til lavt selvværd, er en konstant stræben efter perfektion. Når man sætter urealistiske forventninger til sig selv og føler, at man skal være perfekt, kan det være vanskeligt at føle sig værdifuld, da man konstant føler sig utilstrækkelig.

 

En tendens til at sammenligne sig selv med andre på en negativ måde, kan også spille ind. Når man hele tiden måler sin egen værdi og succes i forhold til andre mennesker, er det nemt at føle sig mindre værd og mindre succesfuld.

 

Manglende opbakning og anerkendelse fra forældre, venner eller partnere, kan også have stor indflydelse på selvværdet. Får man ikke den støtte og anerkendelse, som man har brug for, kan det være svært at føle sig værdifuld og elsket.

 

Negativ selvopfattelse og en kritisk indre dialog, er også medvirkende faktorer til lavt selvværd. Når man nedgør sig selv og har en indre dialog, der fokuserer på fejl og mangler, mindskes selvværdet.

 

I terapien vil der være fokus på at forstå de bagvedliggende årsager til det lave selvværd. De negative tanker udfordres og der arbejdes med at øge rummeligheden og kærligheden for dig selv. Gennem terapeutiske øvelser og støtte, vil du styrkes i at prioritere egenomsorg og dermed opnå en mere positiv selvopfattelse.

Depression
Lavt selvværd
Seksuelle overgreb
Psykoterapeut MPF* Henriette Egeholm Aarhus

Seksuelle overgreb

det er ikke din skyld

At være udsat for seksuelle overgreb er en traumatiserende oplevelse med vidtrækkende konsekvenser, der kan række langt op i voksenlivet.

 

Følgerne af et seksuelt overgreb varierer fra person til person, da hver oplevelse er af individuel karakter.

 

Terapien involverer ofte, at der arbejdes med forskellige problemområder, herunder følgende:

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), hvilket involverer tilbagevendende og forstyrrende erindringer om overgrebet, flashbacks, mareridt, angst og intense følelsesmæssige og fysiske reaktioner (triggerpunkter) i situationer, der minder om overgrebssituationen. 

Overgrebserfaringer kan føre til depression, som følge af den følelsesmæssige smerte og traume, der er forbundet med hændelsen. Depressionen medfører tab af interesse, følelse af håbløshed og nedtrykthed.

Et overgreb kan være forbundet med udviklingen af forskellige angstlidelser, der resulterer i konstant frygt, bekymring og undgåelse af bestemte situationer. Ofte opleves følelser af skyld, skam og selvbebrejdelser, som underminerer selvopfattelse og selvrespekt.

De psykologiske konsekvenser af overgreb kan gøre det svært at opretholde sunde og nærende relationer, samt at genvinde tillid til andre mennesker. Det kan være vanskeligt at føle sig sikker og i stand til at være sårbar i intime situationer, hvilket kan udfordre etablering og opretholdelse af intime relationer.

Helingsprocessen er individuel og varierer betydeligt og derfor er det min opgave, at tilpasse samtalerne til dine individuelle behov og præferencer.

 

Gennem mine 20 års erfaring som terapeut, har jeg opnået omfattende viden og erfaring med at hjælpe både kvinder og mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb. 

bottom of page