top of page

Henriette Egeholm

Psykoterapeut MPF*

Jeg tager udgangspunkt i den oplevelsesorienteret og kognitive teori.

 

Jeg fastholder opmærksomheden på centrale og dybereliggende dele af dit indre liv. 

Jeg bruger blandt andet  psykoeducation, som kan give dig en forståelse for dine reaktioner. Forståelsen medfører, at du hurtig kan identificere, håndtere fremtidige udfordringer og dermed opleve en reduktion af eventuelle følelser som magtesløshed, tristhed og mindreværd. 

 

Mit mål er at sætte mig ind i din aktuelle oplevelsesverden og konkrete situation. Få en forståelse af, hvordan du ser, oplever og tænker om din livssituation, så jeg gennem processen kan støtte dig bedst muligt.

Henriette_egeholm_psykoterapeut.jpg

Mulige grunde
til at vælge
terapi!

 • når du skal tilpasse dig nye livsomstændigheder

 • når du ønsker udefrakommende støtte til forandring

 • ​når du har oplevelsen af ikke at være tilstrækkelig værdifuld

 • ​når du har mistet livsglæden og din livskvalitet dermed forringes​​

Individuel terapi
eventuelle temaer
 • Sorg

 • Angst

 • Stress

 • Tristhed

 • Ensomhed

 • Livsforandringer

 • ​Fysisk og/eller psykisk vold

 • Senfølger efter seksuelle krænkelser

Parterapi
en fælles fremtid?
 • Utroskab

 • Skænderier

 • Bedre forståelse

 • Bedre kommunikation

 • Bryde den negative spiral

 • Løse konflikter konstruktivt

 • Genfind kontakten og gnisten

Coaching
for dig, der ønsker støtte til at nå dine mål
 • Motivation

 • Handlingsplan

 • Personlig udvikling

 • Kom nærmere dit mål

 • Få klarhed over problemstilling

Succulent Plant og Binder Clips

Hvad terapi kan give dig

 • Anderledes problemhåndtering

 • Udnytte dine muligheder fuldt ud

 • Øget livskvalitet, energi og overskud

 • Anderledes måde at indgå i relationer

 • Nye og flere valg og handlemuligheder

 • Få forståelse for dine mønstre og reaktioner

 • Bevidsthed om dine mål i forhold til dine værdier

 • Bevidsthed om egne grænser, ressourcer og potentiale

 • At kunne rumme ubehagelige og/eller modsatrettede følelser

 • På en hensigtsmæssig måde at give klart udtryk for dine følelser, behov og tanker

laptop-3076957.jpg

At vælge

terapi

er en

livsinvestering

“Mit frirum
med tryghed”

JEPPE

“Jeg fandt tilbage

til livsglæden”

MAJA

“Den bedste beslutning

i mit liv”

MARC

“Hun forsvandt ikke..
..opgav mig ikke“

ANNA

bottom of page