Stress

Flere og flere almindelige sunde og raske mennesker rammes af stress.

 

Når vi som menneske bliver udsat for påvirkninger, krav, udfordringer eller forandringer, som opleves som en belastning, opstår der en ubalance både fysisk og psykisk.

 

Den udløsende faktor til stress kan være situationsbestemt, det kan være i forbindelse med alvorlig sygdom, skilsmisse, dødsfald eller i forbindelse med situationer, hvor man skal præstere.

 

Det er ikke altid enkeltstående oplevelser, der udløser stress; det kan også være summen af livsomstændigheder.

 

Symptomer på stress er ofte irritabilitet, rastløshed, koncentrationsbesvær, svært ved at overskue og udføre daglige opgaver, svært ved at huske, planlægge og strukturere.

 

Dårlig samvittighed over at man ikke kan leve op til forventningerne, hvilket ofte resulterer i ringe selvfølelse. Dette kan føre til søvnforstyrrelser, ændringer i spisevaner, hovedpine, muskelspændinger, uro i kroppen og hjertebanken.

 

Et samtale forløb vil kunne hjælpe dig med fokus på identifikation af problemstillingerne, hvordan du kan reducere stressfaktorernes indvirkning samt give dig nye handlemuligheder til at reducere stressniveauet.