Livsforandringer

Når man går alene med tanker om større ændringer i sit liv, kan det virke uoverskueligt, hvor man skal begynde, og hvilke konsekvenser forandringerne vil have fremadrettet.

 

Følelsen af at mangle overblik kan medføre en følelse af frustration, magtesløshed og manglende energi.

 

Her kan samtaler hjælpe dig frem til en afklaring af dine grundliggende værdier. Om der er overensstemmelse mellem disse og den måde hvorpå du lever dit liv.

 

Se også under coaching