Hvordan arbejder jeg

Jeg tager udgangspunkt i den oplevelsesorienteret og kognitive referenceramme. 

 

Mit mål er:

  • at sætte mig ind i din aktuelle oplevelsesverden og konkrete situation. Få en forståelse af hvordan du ser, oplever og tænker om din livssituation.

  • at fastholde opmærksomheden på centrale og dybereliggende dele af dit indre liv.

 

  • at give dig en forståelse for dine reaktioner, (Psykoeducation) så du hurtig kan identificere, håndtere fremtidige udfordringer og opleve en reduktion af følelser som magtesløshed, tristhed og mindreværd.

 

I den indledende fase arbejder vi i fællesskab med at identificere forskellige udviklingsom-råder og dele dem op i mindre overskuelige opgaver.

Det varierer, hvor længe et terapiforløb varer. Nogle har brug for få timer og andre for et længere forløb.

Vi evaluerer løbende terapien for, at undersøge om du oplever udvikling, om der skal ske justeringer.