Hvad kan terapi give dig

Når oplevelsen af ikke at være tilstrækkelig værdifuld bliver for dominerende, forringes livskvaliteten og bliver til en psykisk belastning.

 

  • Bevidsthed om dine mål i forhold til dine værdier

  • Udnytte dine muligheder fuldt ud

  • På en hensigtsmæssig måde at give klart udtryk for dine følelser, behov og tanker

  • Nye og flere valg og handlemuligheder

  • At kunne rumme ubehagelige og/eller modsatrettede følelser

  • Få forståelse for dine mønstre og reaktioner

  • Anderledes problemhåndtering

  • Bevidsthed om egne grænser, ressourcer og potentiale

  • Øget livskvalitet, energi og overskud

  • Anderledes måde at indgå i relationer