Coaching

Formålet med coaching er at finde nye og hensigtsmæssige strategier, der kan hjælpe dig til at indfri ønskede mål eller skabe klarhed over en problemstilling. Udgangspunktet tages i dine forventninger til og intentioner om, hvordan du ønsker dit liv skal udvikle sig.

 

Det er en handlings- og løsningsorienteret metode til personlig udvikling, der ved hjælp af spørgsmål skaber vækst, motivation og nye indsigter om dig selv, dit potentiale og din omverden.

 

Først formuleres ønskede mål. Herefter identificeres ressourcer og barrierer, og der laves strategier og handleplan som kan hjælpe dig med at skabe forandring.